Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

 

 

 

 

 

 


BIURO I KONTAKT
AKTUALNOŚCI
STATUT
ZARZĄD
HISTORIA
Członkowie Honorowi
 
KONKURSY I NAGRODY
ZŁOTE ASTROLABIUM
PRZEWODNIK ROKU
KONKURS NA PRACE O TEMATYCE TORUŃSKIEJ
TORUŃ W KWIATACH
RATUJMY TORUŃSKIE NAGROBKI    
WYDAWNICTWA
 
 

T O W A R Z Y S T W O     M I Ł O Ś N I K Ó W     T O R U N I A

ul. Podmurna 60 (piętro I)
87-100 Toruń
Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2015 r. nastąpiła zmiana adresu siedziby naszego Towarzystwa (dawna siedziba Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia)

tel./fax  56 622 64 30  56 622 64 30

tomito@poczta.onet.eu

A K T U A L N O Ś C I

Towarzystwo Miłośników Torunia od 1 czerwca rozpoczyna przyjmowanie  zgłoszeń do konkursu Toruń w Kwiatach 2017. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do końca czerwca, należy podać dane adresowe i kontaktowe właściciela lub użytkownika zgłaszanego obiektu oraz szczegółowy opis zgłaszanego obiektu. Konkurs obejmuje ukwiecone okna i balkony oraz ogródki przydomowe o powierzchni do 50 m2, z konkursu wyłączone są działki ogrodnicze oraz tereny zieleni o powierzchni przekraczającej 50 m2. W konkursie mogą uczestniczyć elementy zieleni zlokalizowane w granicach administracyjnych miasta Torunia, widoczne od strony ulicy lub innych terenów ogólnodostępnych. Zgłoszenia przyjmowane będą przez biuro To Mi To w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej.  Do oceny obiektów organizator powołuje Komisję Konkursową liczącą 5 osób, która dokonuje wizji lokalnej zgłoszonych obiektów biorąc pod ocenę dobór gatunkowy roślin (preferowane kwiaty jednoroczne), kondycję i stan utrzymana roślinności, wkomponowanie aranżacji w otoczenie oraz jej wpływ na podniesienie walorów estetycznych miasta. Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Michała Zaleskiego. Wręczenie nagród odbywa się w czasie uroczystego zakończenia konkursu w październiku.

25 maja 2017 r. w czwartek, o godz. 17.00 w Sali Kinowej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu odbędzie się

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW TORUNIA

zapraszamy członków i sympatyków

 

 W DNIU 27.02. 2017 R. (PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 11.00 W SALI RADY RATUSZA STAROMIEJSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ ZAKOŃCZENIE XXV KONKURSU TO MI TO NA PRACE MAGISTERSKIE I DYPLOMOWE O TEMATYCE TORUŃSKIEJ. KOMISJA KONKURSOWA PRZYZNAŁA 4 NAGRODY I, 4 NAGRODY II, 3 NAGRODY III ORAZ 3 WYRÓŻNIENIA. LAUREATOM GRATULUJEMY


Towarzystwo Miłośników Torunia objęło honorowy patronat nad projektem CANpernicus realizowanym przez uczniów Gimnazjum i Liceum Akademickiego oraz IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu w ramach konkursu CanSat - europejskiej inicjatywy ESERO - projektu edukacyjnego finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną.
Informaje o projekcie znajdują się w notatce pod tym linkiem.


1 listopada 2016 roku podczas kwesty na cmentarzu Św. Jerzego przy ulicy Gałczyńskiego w Toruniu, zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Torunia

i Urząd Miasta Torunia zebraliśmy 13.144,90 zł.

Celem tegorocznej zbiórki jest odnowienie kwatery zbiorowej Rodziny Araczewskich oraz naprawienie ogrodzenia nagrobka Kazimiery Karnickiej-Biuszel,

który był odnawiany w 2012 roku. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Torunia za ofiarność oraz tym, którzy 1 listopada z puszką w ręku zbierali datki.

 

 

26.10.2016 r. w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK odbędzie się sesja naukowa TORUŃ MIASTEM POKOJU II Pokój toruński w godz.10.00-12.45

w programie:

Powitanie i prezentacja książki

Krzysztof Kwiatkowski - Toruń miastem pokoju w późnym średniowieczu

Adam Szweda - II pokój toruński

Marcin Hlebionek - Uwagi o pieczęciach przy dokumentach II pokoju toruńskiego

Sławomir Jóźwiak - Sposoby zaprzysięgania polsko-krzyżackich traktatów pokojowych w XV w. na tle zachodnioeuropejskich procedur ratyfikacyjnych

Adam Kucharski - Trudna koegzystencja konfesyjna - Toruń miastem pokoju religijnego w epoce wczesnonowożytnej? Fakty i opinie XVI-XVIII w.

Piotr Birecki - Czy Marian Jaroczyński, twórca II Traktatu Toruńskiego to drugi Jan Matejko?

Dyskusja

 

14 października 2016 roku w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu o godzinie 14.00 odbędzie się uroczyste zakończenie konkursu

TORUŃ W KWIATACH 2016

Podczas trwania uroczystości odbędzie się prezentacja multimedialna przedstawiająca zdjęcia poddanych ocenie tegorocznych obiektów z objazdu Komisji Konkursowej w wykonaniu Aliny Daukszy Wiśniewskiej.  Tegoroczna uroczystość będzie po raz pierwszy wspólnym podsumowaniem dwóch konkursów: Ogólnomiejskiego Konkursu Towarzystwa Miłośników Torunia TORUŃ W KWIATACH 2016 pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Torunia oraz konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia TORUŃ OGRODEM.

Serdecznie zapraszamy uczestników obu konkursów.

 

 

                                                                                                Informacje na stronie http://foisanro.pl
                             

 

 

 

 

 

                                   X JUBILEUSZOWY ZJAZD KASZTELAŃSKI  09 - 11 WRZESIEŃ 2016 R.

                               TORUŃ  FORT IV, UL. CHROBREGO 86, więcej informacji na stronie http://zamkisp.pl
 

AKCJA ZBIERANIA PODPISÓW POD APELEM O ZACHOWANIE INTERGRALNOŚCI I AUTONOMII UMK

Toruń 25.04.2016 r.

Towarzystwo Miłośników Torunia rozpoczyna akcję zbierania podpisów pod apelem o zachowanie integralności i autonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Pomysł podziału Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest szkodliwy dla uczelni, regionu i polskiej nauki. W 2004 roku Uniwersytet i bydgoska Akademia Medyczna podjęły wspólną decyzję o połączeniu i stworzeniu silnego, ponadregionalnego ośrodka naukowego. Ten plan udało się zrealizować – dziś Uniwersytet Mikołaja Kopernika wraz z Collegium Medicum, jest jedną z najlepszych polskich uczelni. Obniżenie prestiżu jednostek powstałych po podziale UMK, spadek pozycji w ogólnopolskich i światowych rankingach, przynieść mogą konsekwencje trudne do odpracowania w najbliższych latach.
Pomysł podziału UMK jest wynikiem ambicji politycznych i został stworzony przez osoby nie będące członkami społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w tym Collegium Medicum. W kształcie wyrażonym w obywatelskim projekcie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy pomysł ten całkowicie pomija i lekceważy opinie tej społeczności. Jest to jawne złamanie zapisanej w Konstytucji RP zasady autonomii wyższych uczelni. Podział Uniwersytetu dokonany na podstawie tak wadliwej prawnie ustawy może być niebezpiecznym precedensem zagrażającym wszystkim polskim uczelniom.

Zarząd Towarzystwa Miłośników Torunia

 

KLIKNIJ I POBIERZ LISTĘ DO ZBIERANIA PODPISÓW POPARCIA INICJATYWY

 

Od 1 czerwca rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do konkursu "TORUŃ W KWIATACH 2016", właściciele ukwieconych okien i balkonów oraz przydomowych ogródków mogą zgłaszać swoje obiekty w siedzibie Towarzystwa Miłośników Torunia do dnia 30 czerwca 2016 r. Czekamy na zgłoszenia, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2016 r.

 

17 czerwca 2016 r. o godz. 17.00 w Centrum Dialogu przy Pl. Bł. Stefana W. Frelichowskiego 1 odbędzie się Debata Obywatelska Towarzystwa Miłośników Torunia - Bydgoskie Przedmieście. Dzielnica. Przeszłość i przyszłość. Serdecznie zapraszamy,  liczymy na obecność  mieszkańców dzielnicy Bydgoskie Przedmieście.

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW TORUNIA SERDECZNIE ZAPRASZA NA SPOTKANIE Z CYKLU TORUŃSKIE DEBATY OBYWATELSKIE

                                 BYDGOSKIE PRZEDMIEŚCIE. DZIELNICA. PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ.
 Część I debaty:
1.  Michał Targowski, Wiceprezes To Mi To - przywitanie gości,
2. Joanna Kucharzewska - wprowadzenie historyczne,
3. Anna Stasiak, Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej „Bydgoskie Przedmieście – wizja rozwoju”,
4. Adam Popielewski, architekt miasta, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa „Bydgoskie Przedmieście – sukcesy i porażki architektury”,
5. Mirosława Romaniszyn, Miejski Konserwator Zabytków „Bydgoskie Przedmieście – obszar ochrony i rozwoju”,
6. Szczepan Burak, Dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni „Park Bydgoski wczoraj, dziś i jutro”
Przewidywany czas wystąpień 10-15 min.
Część II debaty:
1. Dyskusja panelowa na temat wystąpień.
2. Podsumowanie debaty,
3. Zaproszenie na kawę i herbatę.
                                                  

 

 

2 czerwca 2016 r. o godz. 17.00 w Sali Kinowej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Torunia połączone z odczytem w ramach cyklu "Wieczory Toruńskie" - Piotr Oliński  "Życie codzienne w dawnym Toruniu w świetle nowożytnych kronik mieszczańskich". Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

 


TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW TORUNIA, CENTRUM KULTURY DWÓR ARTUSA ORAZ ORGANIZATORZY FESTIWALU KULTURY POPULARNEJ DWUTAKT OGŁASZAJĄ OTWARTY KONKURS NA RYSUNEK (LUB KOMIKS) SATYRYCZNY. DO UDZIAŁU ZAPRASZAJĄ PROFESJONALISTÓW I AMATORÓW!

termin: do 15 kwietnia 2016.

SMOKOKONKURS!

7 maja 2016 r. w toruńskim Dworze Artusa (Rynek Staromiejski 6) rozpocznie się kolejna edycja Festiwalu Kultury Popularnej DwuTakt. Tematem wiodącym będzie "Komiks i Satyra". Imprezę poprzedza ogólnopolski konkurs na rysunek satyryczny i wesoły komiks (temat: legenda o smoku toruńskim), który jednocześnie na wesoło promuje historię Torunia. Okazuje się, że swojego smoka miał nie tylko Kraków!

LEGENDA
"13 sierpnia 1746 roku mistrz ciesielski Johann Georg Hieronimi i żona miejskiego żołnierza Kataharina Storchin zaświadczyli w kancelarii miejskiej w Toruniu, że wiosną 1746 r. widzieli smoka. Stwór potrafił latać i pływać, miał 2 m długości, głowę i tułów ciemnoszare, ogon jasnobrązowy i błyszczący. Smok latający (draco volans) pojawił się w pobliżu Strugi Toruńskiej w rejonie Przedzamcza i odleciał w stronę ruin zamku krzyżackiego."

Za zwycięstwo w konkursie przyznane zostaną nagrody główne w dwóch kategoriach:
1. Dzieci i młodzież do lat 18 - w ramach konkursu z cyklu "Czy znasz Toruń?" (nagroda: wysokiej klasy tablet)
2. Dorośli - powyżej 18 lat (nagroda pieniężna w wysokości 1000 PLN).
Przewidywane są również wyróżnienia, nagrody pocieszenia i nagroda publiczności.

Nagrodzone i wyróżnione prace znajdą się na wystawie pokonkursowej oraz mogą zostać opublikowane w albumie promocyjnym Urzędu Miasta Torunia. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali imprezy.

W jury: Tadeusz Baranowski, Edward Lutczyn, Marek Raczkowski, Stanisław Tym, a ze strony organizatora Festiwalu: Paulina Christa, Maciej Neumann (sekretarz) oraz Wojciech Łowicki (przewodniczący).

• Pełen regulamin konkursu na stronie: http:// WWW.smokokonkurs.pl

 

15 marca 2016 roku (wtorek) o godz. 11.00 w Sali Rady Ratusza Staromiejskiego w Toruniu  odbędzie się uroczyste zakończenie XXIV Konkursu na prace magisterskie i dyplomowe o tematyce toruńskiej. Komisja konkursowa przyznała 2 nagrody pierwsze, 4 nagrody drugie, 3 nagrody trzecie oraz 4 wyróżnienia.


 

© Copyright ToMiTo 2008