1.  

 


WYDAWNICTWA
OPIS PROFILU NAUKOWEGO WYDAWNICTWA
PROCEDURA RECENZOWANIA W WYDAWNICTWIE
PROCEDURA WYDAWNICZA
ZASADY POLITYKI PUBLIKACYJNEJ WYDAWNICTWA
 

PROCEDURA RECENZOWANIA W WYDAWNICTWIE:


 

  1. Teksty kierowane do Towarzystwa Miłośników Torunia poddawane są wstępnej weryfikacji. Oceniane są przez osoby wyłonione z Zarządu pod względem formalnym i tematycznym.
  2. Artykuły wstępnie zaakceptowane, kierowane są do dwóch recenzentów, którzy są specjalistami w dziedzinie, której dotyczy nadesłany tekst.
  3. Prace oceniane są w sposób poufny i anonimowy (na zasadach double-blind review). Zachowana jest więc zasada wzajemnej anonimowości recenzenta i autora artykułu.
  4. Od recenzentów wymaga się sprecyzowania szczegółowych uwag na temat recenzowanej pracy.
  5. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji, Redakcja podejmuje decyzję o skierowaniu tekstów do druku.
  6. Autorzy wszystkich przyjętych do druku tekstów podpisują umowę z Towarzystwem Miłośników Torunia jako wydawcą.
  7. O kolejnych etapach procedury kwalifikacyjnej autorzy są informowani pocztą elektroniczną (w załączniku otrzymują treść recenzji wydawniczej, ale bez ujawniania nazwisk recenzentów).