1.  

 


WYDAWNICTWA
OPIS PROFILU NAUKOWEGO WYDAWNICTWA
PROCEDURA RECENZOWANIA W WYDAWNICTWIE
PROCEDURA WYDAWNICZA
ZASADY POLITYKI PUBLIKACYJNEJ WYDAWNICTWA
 

PROCEDURA WYDAWNICZA


 

  1. Wydawnictwo Towarzystwa Miłośników Torunia wydaje monografie naukowe, czasopisma, dzieła zbiorowe, słowniki.
  2. Autor dostarcza do wydawnictwa wersję elektroniczną pracy w formie pliku Word na adres tomito@poczta.onet.eu i na ewentualne życzenie wydawnictwa, wersję drukowaną do siedziby ToMiTo przy ulicy Podmurnej 60 w Toruniu.
  3. Pierwszym etapem współpracy wydawnictwa z autorem jest zgłoszenie pracy do wydania i uzyskanie pozytywnej wewnętrznej recenzji/opinii Sekcji Wydawniczej Zarządu To Mi To.
  4. We wstępnej ocenie bierze się pod uwagę zgodność tematu pracy z profilem wydawnictwa, oryginalność tematu pracy, poziom naukowy i warsztatowy pracy.
  5. Drugim etapem jest przekazanie pracy do dwóch recenzentów.
  6. Warunkiem przyjęcia pracy do wydania i druku jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji sporządzonych zgodnie z obowiązującą procedurą recenzyjną.
  7. Trzecim etapem jest przeprowadzenie prac redakcyjnych i publikacja pracy w wydawnictwie.
  8. Prace redakcyjne obejmują: redagowanie tekstu, skład i łamanie, korektę językową, opracowanie graficzne projektu okładki, druk.